Logo CzysteLokum
 

 

Cennik

 

Cennik usług

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze ceny były przystępne i atrakcyjne na tle konkurencji. Nasze usługi zawsze są wyceniane indywidualnie po ustaleniu zakresu prac na podstawie metrażu lokalu, otrzymanych zdjęć i informacji oraz po konsultacjach z Zamawiającym. Usługi świadczymy na terenie Warszawy i bliskich okolic. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania bezwzrotnej zaliczki w przypadku rezygnacji z usługi przez Klienta, przed jej wykonaniem. Po wykonaniu usługi zaliczka jest odliczana od ceny całkowitej za wykonaną usługę. Preferujemy zapłatę przed lub bezpośrednio po wykonaniu usługi. Dodatkowy wpływ na cenę usługi może mieć zastany na miejscu poziom zabrudzeń niezgodny ze stanem zadeklarowanym przez Klienta. W tabeli poniżej przedstawiliśmy listę świadczonych usług wraz z orientacyjnymi cenami zależnymi od powierzchni lokalu i zakresu obowiązków.


Usługi podstawowe oraz rozszerzone

Szeroki zakres usług
w wariancie podstawowym

Większy zakres usług
w wariancie rozszerzonym

Oferujemy sprzątanie mieszkań, domów jednorodzinnych, biur oraz innych lokali użytkowych. Sprzątanie w zależności od potrzeb Klienta realizujemy w dwóch wariantach: podstawowym gwarantującym posprzątanie mieszkania i sprzętów codziennego użytku oraz rozszerzonym obejmującym także mycie okien, pranie z prasowaniem oraz dezynfekcję lokalu profesjonalnym środkiem do dezynfekcji. Przy wykonywaniu usług rozszerzonych zapewniamy podstawowe środki czystości takie jak płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, mleczko do czyszczenia, ściereczkę i zmywak.

Należy pamiętać, że usługę zazwyczaj wykonuje tylko jeden pracownik. Po wcześniejszym uzgodnieniu może przyjechać dodatkowa osoba. Standardowo pracujemy na sprzęcie i środkach czystości zapewnionych przez Klienta. Za dodatkową opłatą możemy zakupić i dostarczyć specjalistyczne środki czystości oraz drobny sprzęt.


Czas potrzebny do realizacji usługi

Czas niezbędny na wykonanie usługi posprzątania lokalu jest uzależniony od stopnia zabrudzenia oraz ilości czynności do wykonania. Przyjęliśmy, że czas potrzebny na kompleksowe posprzątanie lokalu o powierzchni:

  • do 50 m. kw. wynosi zazwyczaj od 2 do 4 godzin,
  • od 50 do 100 m. kw. wynosi zazwyczaj od 4 do 6 godzin,
  • od 100 do 200 m. kw. wynosi zazwyczaj od 6 do 8 godzin,

Koszt roboczogodziny osoby sprzątającej

Cena za jedną roboczogodzinę osoby która przychodzi posprzątać lokal zależny jest od czasu (ilości godzin) poświęconych na należyte wykonanie usługi oraz czy usługa sprzątania jest wykonywana w wariancie podstawowym czy rozszerzonym:

  • usługa podstawowa / czas sprzątania od 2 do 4 godzin: 70 zł / godzina,
  • usługa rozszerzona / czas sprzątania od 2 do 4 godzin: 80 zł / godzina,

  • usługa podstawowa / czas sprzątania od 4 do 6 godzin: 65 zł / godzina,
  • usługa rozszerzona / czas sprzątania od 4 do 6 godzin: 75 zł / godzina,

  • usługa podstawowa / czas sprzątania od 6 do 8 godzin: 60 zł / godzina,
  • usługa rozszerzona / czas sprzątania od 6 do 8 godzin: 70 zł / godzina,

Płatności i dodatkowe zniżki

10% zniżki
na usługi miesięczne

20% zniżki
na usługi tygodniowe

Wszystkie usługi wyceniamy i płatności przyjmujemy w polskich złotych (PLN). Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje także możliwość wyceny usługi w innej walucie (USD, EUR, GBP) według aktualnego średniego kursu widocznego na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Dla naszych stałych Klientów dajemy zniżki na wykonywane usługi licząc od kolejnej zamówionej usługi. Dla usług świadczonych raz w tygodniu zniżka wynosi 20%, natomiast dla usług świadczonych miesięcznie rabat wynosi 10% ceny wykonanego zlecenia.

Tabela usług wraz z przykładowymi cenami

Wykaz oferowanych usług wraz z orientacyjnym zakresem cen za ich wykonanie. Rzeczywista wycena może się różnić od przedstawionej w tabeli.
RODZAJ USŁUGIZAKRES PRACZAKRES CEN
Lokal: do 50 m2
Usługa podstawowa
Zmywanie naczyń
Umycie armatury
Umycie sprzętów
Odkurzanie podłóg
Mycie podłóg
Wycieranie kurzu
Cena: 140 - 280 zł
Czas: 2 - 4 godziny
(70 zł / godzina)
Lokal: do 50 m2
Usługa rozszerzona
Usługi podstawowe
Pranie i prasowanie
Mycie okien
Dezynfekcja lokalu
Środki czystości
Cena: 160 - 320 zł
Czas: 2 - 4 godziny
(80 zł / godzina)
Lokal: 50 - 100 m2
Usługa podstawowa
Zmywanie naczyń
Umycie armatury
Umycie sprzętów
Odkurzanie podłóg
Mycie podłóg
Wycieranie kurzu
Cena: 260 - 390 zł
Czas: 4 - 6 godzin
(65 zł / godzina)
Lokal: 50 - 100 m2
Usługa rozszerzona
Usługi podstawowe
Pranie i prasowanie
Mycie okien
Dezynfekcja lokalu
Środki czystości
Cena: 300 - 450 zł
Czas: 4 - 6 godzin
(75 zł / godzina)
Lokal: 100 - 200 m2
Usługa podstawowa
Zmywanie naczyń
Umycie armatury
Umycie sprzętów
Odkurzanie podłóg
Mycie podłóg
Wycieranie kurzu
Cena: 360 - 480 zł
Czas: 6 - 8 godzin
(60 zł / godzina)
Lokal: 100 - 200 m2
Usługa rozszerzona
Usługi podstawowe
Pranie i prasowanie
Mycie okien
Dezynfekcja lokalu
Środki czystości
Cena: 420 - 560 zł
Czas: 6 - 8 godzin
(70 zł / godzina)
Lokal: od 200 m2
Usługa opcjonalna
Usługi podstawowe
Dodatkowa osoba
Zapytaj o cenę
Lokal: od 200 m2
Usługa opcjonalna
Usługi rozszerzone
Dodatkowa osoba
Zapytaj o cenę
Otoczenie domu
Usługa opcjonalna
Koszenie trawnika
Prace w ogrodzie
Prace porządkowe
Odśnieżanie w zimie
Zapytaj o cenę
Inne czynności
Usługa opcjonalna
Sprzątanie po remoncie
Niestandardowe usługi
Zapytaj o cenę
Zrobienie zakupów
Usługa dodatkowa
Artykuły spożywcze
Artykuły przemysłowe
Zapytaj o cenę
Załatwianie spraw
Usługa dodatkowa
Sprawy na poczcie
Sprawy w urzędzie
Odbiór przesyłek
Zapytaj o cenę
Dodatkowe opłaty Zwierzęta domowe
Usługa przedświąteczna
Dopłata: 10%
Dopłata: 20%
Dodatkowe zniżki Sprzątanie co miesiąc
Sprzątanie co tydzień
Zniżka: 10%
Zniżka: 20%
Koszt dojazdu Na terenie Warszawy
Poza granicami miasta
Cena: 0 zł
Cena: 40 zł

Objaśnienie terminów użytych w tabeli

Zmywanie naczyń - czynność zaliczana do usług podstawowych, polegająca na umyciu brudnych naczyń, sztućców i innych przedmiotów służących do przygotowywania i podawania posiłków w zmywarce jeśli znajduje się w lokalu, albo ręcznie jeśli istnieje taka konieczność.

Umycie armatury - czynność zaliczana do usług podstawowych, polegająca na umyciu armatury łazienkowej takiej jak kran, umywalka, prysznic, bidet, muszla klozetowa i szafki łazienkowe przy użyciu dedykowanych środków czystości.

Umycie sprzętów - czynność zaliczana do usług podstawowych, polegająca na umyciu sprzętów codziennego użytku takich jak kuchenka mikrofalowa, lodówka, kuchenka, piekarnik, zlew, szafki kuchenne przy użyciu dedykowanych środków czystości.

Odkurzanie podłóg - czynność zaliczana do usług podstawowych i wykonywana zazwyczaj na sucho, polegająca na mechanicznym czyszczeniu dywanów, wykładzin i chodników przy pomocy odkurzacza.

Mycie podłóg - czynność zaliczana do usług podstawowych i wykonywana zazwyczaj na mokro, polegająca na ręcznym myciu podłóg za pomocą mopa przy użyciu dedykowanych środków czystości.

Wycieranie kurzu - czynność zaliczana do usług podstawowych i wykonywana na sucho lub na mokro, usuwająca kurz zalegający na powierzchniach i sprzętach domowych przy pomocy odpowiedniej zmiotki lub wilgotnej ściereczki.

Pranie i prasowanie - czynności zaliczane do usług rozszerzonych polegające na praniu ubrań w pralce przy użyciu środków piorących dostarczonych przez Klienta, a następnie ich wyprasowanie żelazkiem.

Mycie okien - czynność zaliczana do usług rozszerzonych, polegająca na umyciu okien przy użyciu dedykowanych środków czystości.

Dezynfekcja lokalu - czynność zaliczana do usług rozszerzonych, polegająca na dezynfekcji pomieszczeń dedykowanym środkiem dezynfekcyjnym do zastosowań profesjonalnych przy użyciu spryskiwacza.

Środki czystości - usługa zaliczana do usług rozszerzonych, zapewniająca dostarczenie własnych środków czystości przez pracownika sprzątającego. Zazwyczaj taka usługa obejmuje dostarczenie płynu do zmywania naczyń, płynu lub mleczka do czyszczenia, płynu do mycia szyb oraz nieużywanych ściereczki i zmywaka do naczyń.

Dodatkowa osoba - usługa traktowana jako usługa opcjonalna, zapewniająca dodatkowego pracownika sprzątającego na czas wykonywania usługi w lokalu o powierzchni przekraczającej 200 metrów kwadratowych. Dodatkowa osoba pozwala na skrócenie czasu przeznaczonego na posprzątanie lokalu.

Koszenie trawnika - usługa opcjonalna, polegająca na mechanicznym koszeniu trawnika przy pomocy kosiarki elektrycznej lub spalinowej. Usługa wyceniana indywidualnie.

Prace w ogrodzie - usługa opcjonalna, polegająca na pielęgnacji roślin (pielenie, grabienie, przycinanie itp.) otaczających budynek mieszkalny lub użytkowy, przy pomocy narzędzi dostarczonych przez Klienta. Usługa wyceniana indywidualnie.

Prace porządkowe - usługa opcjonalna, polegająca na porządkowaniu terenu wokół budynku mieszkalnego lub użytkowego, jak np. usuwanie zalegających śmieci czy zamiatanie chodnika itp. Usługa wyceniana indywidualnie.

Odśnieżanie w zimie - usługa opcjonalna, polegająca na odśnieżaniu chodnika i terenu przyległego do budynku mieszkalnego lub użytkowego, przy użyciu narzędzi zapewnionych przez Klienta. Dodatkowo usługa może obejmować posypanie odśnieżonego terenu solą lub piaskiem. Usługa wyceniana indywidualnie.

Sprzątanie po remoncie - usługa opcjonalna polegająca na sprzątaniu obiektów po remocnie. Usługa wycieniana indywidualnie.

Niestandardowe usługi - inne niewymienione na stronie internetowej opcjonalne usługi ustalane między klientem, a osobą sprzątającą.

Artykuły spożywcze - usługa dodatkowa odnosząca się do zrobienia podstawowych zakupów spożywczych, zazwyczaj w sklepie znajdującym się najbliżej Klienta.

Artykuły przemysłowe - usługa dodatkowa odnosząca się do zrobienia większych zakupów obejmujących zarówno artykuły spożywcze i przemysłowe, wiążąca się zazwyczaj z wizytą w markecie oddalonym od lokalu Klienta.

Sprawy w urzędzie - usługa dodatkowa wykonywana na wyraźne polecenie Klienta, mająca na celu załatwienie drobnych spraw urzędowych.

Sprawy na poczcie - usługa dodatkowa wykonywana na wyraźne polecenie Klienta, mająca na celu załatwienie drobnych spraw na poczcie jak np. nadanie listu lub paczki, odbiór awizo, opłacenie rachunku itp.

Odbiór przesyłek - usługa dodatkowa wykonywana na wyraźne polecenie Klienta, mająca na celu odebranie przesyłki do kuriera lub z paczkomatu.

Zwierzęta domowe - dodatkowa opłata odnosząca się do zwierząt domowych przebywających na co dzień w lokalu, w którym wykonywana jest usługa. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa pracownika sprzątającego.

Usługa przedświąteczna - dodatkowa opłata odnosząca się do usług wykonywanych w przeddzień świąt państwowych i ważnych świąt kościelnych ustawowo wolnych od pracy, takich jak Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, 1 i 3 Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 Sierpnia, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, kiedy popyt na usługi sprzątania wyraźnie wzrasta.

Sprzątanie co miesiąc - dodatkowa zniżka przyznawana na wykonywane usługi sprzątania i pomocy domowej dla klientów korzystających z usług Czyste Lokum regularnie w ramach stałej współpracy.

Sprzątanie co tydzień - dodatkowa zniżka przyznawana na wykonywane usługi sprzątania i pomocy domowej dla klientów korzystających z usług Czyste Lokum regularnie w ramach stałej współpracy.

Koszt dojazdu - dodatkowa opłata pobierana za dojazd do lokalu znajdującego się poza granicami administracyjnymi Warszawy, jednocześnie będącego w strefie działania warszawskiej komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.